Šamorínska 10, 821 06 Bratislava

Investor

1.NAJ Reality je profesionálna realitná spoločnosť, ktorá Vám pomôže pri investovaní do nehnuteľností.

Hodnota nehnuteľností je zárukou dlhodobého rastu jej hodnoty a môže  prinášať aj pravidelný príjem z nájomného.

Nehnuteľností majú silný protiinflačný potenciál, keďže v dlhodobom časovom horizonte ich výnosy prekonávajú infláciu. Preto investícia na realitnom trhu nehnuteľností je vhodná ako jeden z potencionálnych pilierov pre svoje budúce  ekonomické zabezpečenie a ochranu . Aj vďaka nej si zabezpečíte napríklad finančné prostriedky na lepší dôchodok a nebudete odkázaní len na dôchodkové zabezpečenie z dôchodkového sporenia a jej pilierov. Investícia do nehnuteľností  Vám tak môže zabezpečiť ďalší prijem z vlastného pilieru a vlastnej investícií .

Pri kúpe nehnuteľností pritom nemusíte mať jej celú sumu.

Našou doménou  je pomáhať investorom pri správnom investovaní do nehnuteľností  a je len na vás či chcete byť investorom nehnuteľností sám ako fyzická osoba alebo pri kolektívnom investovaní vo forme viacerých spoločníkov.

Ak sa rozhodnete byť investorom sám ako fyzická osoba vám nájdeme nehnuteľnosť,  ktorá vám bude prinášať nájomné ako je napríklad byt, apartmán, rodinný dom z ktorého môžete poberať mesačné nájomné a pokiaľ budete takúto nehnuteľnosť vlastniť  viac ako 5 rokov,  môžete ju predať bez toho aby ste platili daň z príjmu.  Naša spoločnosť Vám zabezpečí celý servis od kúpy vhodnej nehnuteľností  jej prenájmu ako aj celej správy a servisu  okolo  vami vybranej nehnuteľností.

Ak sa rozhodnete byť súčasťou kolektívneho investovania vás zoznámime s ďalšími potenciálnymi  investormi (spoločníkmi), ktorí podnikajú v nehnuteľnostiach v postavení právnickej osoby  a tieto kupujú nehnuteľností na podnikanie; najmä obchodné, skladové a výrobné prevádzky, ktoré dlhodobo prenajímajú a majú z týchto nehnuteľností výnosy.

V súčasností je populárne byť investorom – developerom pre nové investičné projekty s výnosmi po ich predaji, alebo prenájme. Aj tu je veľký potenciál  byť spoluinvestorom na pripravovaných projektoch.

Výhodou kolektívneho investovania je účasť na obchodnej spoločností ako spoločník, alebo akcionár  a títo si delia každoročne zisk, alebo sa dohodnú na spoločnom  investovaní svojho nerozdeleného zisku. Pri kúpe nehnuteľností právnickou osobu je výhodou nadobudnutú nehnuteľnosť zaradiť  do majetku spoločností s jej odpisovaním  a aj možnosťou  so širším okruhom výdavkov,  tieto si aj uplatniť do nákladov v daňovom priznaní spoločností, čo je nemalou výhodou mať vyššie výnosy obchodnej spoločností a následnom rozdelení zisku pre spoločníkov alebo akcionárov.

Naším cieľom je, aby všetci investori do nehnuteľností boli spokojní , ktorý môžu z pohodlia domova sledovať ako sa im zhodnocuje ich majetok. Výhodou je, že nevkladáte žiadne finančné prostriedky do  žiadnych rizikových fondov, kde nemáte istotu ako manažment fondu s vašimi finančnými prostriedkami bude nakladať,  ale stále ste  pánom vašich finančných prostriedkov s rozhodovacou činnosťou do akej nehnuteľností alebo projektu tieto vložíte a nehnuteľnosť je vašou garanciou s ručením ich návratností.